Arkadan Taramalı Izgaralar

ARKADAN TARAMALI MEKANİK IZGARA

Arkadan taramalı mekanik ızgaralar, ağır ve iri katı maddelerin filtrelenmesi, ayrıştırılması ve ızgaralanması ile ilgili problemlerin çözümünde kullanılan ekipmanlardır ve genellikle evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde tercih edilir. Bu tip ızgaralar belirgin açıklıklara ve iri dişli tırmıklara sahip olacak şekilde tasarlanır, böylelikle yüksek atık tutma verimine sahiptir, problem yaratan ağır birikintileri ortadan kaldırır ve tesisin devamındaki ekipmanları korur. Tırmık sayısı, ızgaralanacak atıksuyun içerdiği katı madde miktarına göre değişir. Sismat Uluslararası Arkadan Taramalı Mekanik Izgaraları temel olarak şase, ızgara çubukları, tırmıklar, zincir ve tahrik grubundan oluşur. Kanala eğimli şekilde monte edilir, bu eğim sayesinde daha fazla miktarda atık madde tutulabilir.

SİSMAT ULUSLARARASI ARKADAN TARAMALI MEKANİK IZGARALARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

• Yüksek atık yakalama kapasitesi

• Daha az bakım ihtiyacı

• Dar kanallarda kullanıma uygun

• Kolay montaj ve işletim

• Zaman veya seviye sensörlü otomatik temizleme mekanizması