Dairesel Sıyırıcılar

DAİRESEL SIYIRICILAR

Dairesel havuzlara yönelik çamur sıyırıcılarda ya merkezi tahrik ya da çevreden tahrik mekanizması kullanılır. Bu mekanizma prosese, havuz çapına, tasarıma ve çamur yüklerine bağlıdır. Dairesel sıyırıcılar çeşitli sınıflarda incelenebilir. Bu sıyırıcılar, tahrik şekline göre merkezi tahrikli sabit köprülü sıyırıcılar ve çevreden tahrikli döner köprülü sıyırıcılar olarak sınıflandırılabilir. Bir döner köprülü sıyırıcının uzunluğu havuz çapına veya havuz çapının bir kesrine eşit olabilir. Çamur bertarafında, arıtma tesisinin katı madde yükü belirleyicidir. Tabanda biriken çamur ya çamur hunisine sıyrılabilir ya da emme borularıyla merkezi yapının boru hattına terfi edilebilir. Her iki yöntem için de çok sayıda seçenek sunulabilir.