Döner Disk Elekler

DÖNER DİSK ELEKLER

Döner disk elekler, atıksu arıtma tesislerinin fiziksel arıtma gruplarında, atıksu içerisinde bulunan askıda katı maddelerin (örn. tekstil lifleri, kağıt lifleri, plastik parçalar, vb.) giderilmesi amacıyla kullanılır. Arıtma tesislerinin diğer ünitelerinde meydana gelebilecek bazı tıkanma ve arıza durumlarını önlemek için kullanılan oldukça tercih edilir ekipmanlardır. Diğer yandan, ısı kazanım sistemlerinde kullanılan ısı eşanjörlerinin korunmasında ideal ızgara modelidir. Bu ızgara tipi çökeltme ve topaklaştırma sistemleri ile işletilebilir ve atıksuda bulunan fosfor miktarının çok düşük seviyelere indirgenmesine olanak verir. Böylelikle, su ötrofikasyonu ve aşırı yosun oluşumu önlenir. Döner disk elekler su dağıtma savağı, disk ızgaralar, elek yüzeyinin temizlenmesinde kullanılan su püskürtme sistemi ve atık toplama bölümünden oluşur. Koku ve su sıçrama problemlerini önlemek için üstü kapalı şekilde tasarlanmıştır. Ekipmanın kapasitesi ve temizleme özelliği disk çiftlerinin sayısıyla orantılıdır. Disk çiftleri paslanmaz elek telleri ile kaplıdır. Enerji kesilmesi veya taşkan durumlarında, atıksu, eleğin baypas hattı içerisinden akar. Bu sayede döner disk eleğin zarar görmesi önlenir.

SİSMAT ULUSLARARASI DÖNER DİSK ELEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

• Yüksek filtrasyon verimi

• Askıda katı, KOG, BOİ, fosfor içeriğinin azaltılması

• Taşkan durumlarında baypas hattı

• Kendinden temizleme sistemi ve harici yıkama suyuna ihtiyaç olmaması

• Kompakt tasarım

• Kesintisiz çalışma

• Kolay montaj ve bakım