İçten Akışlı Tambur Izgaralar

İÇ AKIŞLI TAMBUR IZGARALAR

İç akışlı tambur ızgaralar, çökelme eğilimli katıların sıvıdan ayrıştırılmasında tercih edilen ve genellikle şehir ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanlardır. Atıksu yükünü azaltmaları ve devrenin devamındaki ekipmanları korumaları itibariyle, proses sonunda daha az miktarda atık çamur oluşur. Bu ızgara tipinde tamburun iç yüzeyi kullanılır. Izgara elemanı wedge weir veya perfore saç olarak imal edilebilir. Izgara yüzeyi, özel nozullara sahip otomatik bir yıkama mekanizması ile temizlenir.  İç Akışlı Tambur Izgaralar koku problemini ortadan  kaldırabilmek için tam kapalı sistem özelliğindedir ve aşırı yükleme durumlarına karşı tork sınırlama sistemi ile korunur. Sismat Uluslararası İç Akışlı Tambur Izgaraları temel olarak şase, ızgara tamburu, sıyırıcı plaka ve tahrik grubundan oluşur.

SİSMAT ULUSLARARASI İÇ AKIŞLI TAMBUR IZGARALARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

• Etkinliği ispatlanmış sağlam  tasarım

• Yüksek verimde atık geri dönüşümü

• Otomatik temizleme mekanizması

• İnce ızgaralama prosesleri için ekonomik seçenek

• Basit montaj ve devreye alma

• Kolay bakım ve servis

• Düşük yatırım ve işletme maliyeti

• Düşük enerji sarfiyatı