Manuel Kaba Izgara

MANUEL KABA IZGARALAR

Manuel kaba ızgaralar, her tip su ve atıksu arıtma tesisinde ve terfi istasyonunda, iri katı parçacıkların tesise girmeden önce sistemden uzaklaştırılması için kullanılan en basit ızgaralama mekanizmalarıdır. Mekanik parçaları yoktur. Bu nedenle temizleme işlemi bir el tırmığı yardımıyla gerçekleştirilir. Bu ızgaralar, ihtiyaca bağlı olarak kanallara 55°-90°‘lik bir açıyla monte edilir. Manuel kaba ızgaralar yaygın olarak küçük ölçekli atıksu arıtma tesislerinde kullanılır. Birincil arıtma amacıyla mekanik olarak temizlenen ızgaraların kullanıldığı büyük ölçekli tesislerde ayrıca taşkan by-pass kanallarında manuel kaba ızgaraların kullanılması tercih edilebilir. Bu ızgara tipi, pompalar ve mekanik teçhizat üzerinde bazı olası tahribatları ortadan kaldırarak arıtma prosesinin etkinliğini arttırır. Sismat Uluslararası Manuel Kaba Izgaraları temel olarak şase, ızgara çubukları, el tırmığı ve çöp konteynerinden (gerekliyse) oluşur.

SİSMAT ULUSLARARASI MANUEL KABA IZGARALARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

• Manuel temizleme mekanizması

• Devrenin devamındaki teçhizatın korunması

• Yüksek atık boşaltma kapasitesi

• Kompakt tasarım

• Su kotu üzerinde bakım imkânı

• Kolay ve hızlı montaj

• Düşük yatırım ve işletme maliyeti

• Düşük bakım maliyeti