Step Izgaralar

STEP IZGARALAR

Step ızgaralar, düşük kot farklarının olduğu su ve atıksu arıtma tesislerinde yüksek debilerle ve aşırı büyük atık maddelerle çalışacak şekilde tasarlanan ince ızgaralardır. Bu ızgara tipinin temel amacı, “kademelendirmeye” dayalı çalışma prensibiyle askıda katı maddeleri sıvıdan ayrıştırmaktır. Verimli çalışma ve basit temizleme mekanizmalarından ötürü yaygın olarak kabul gören ızgaralardır. Step ızgaralar temel olarak kanalizasyon girişlerine yönelik tasarlanmış olsa da pek çok farklı endüstriyel alanda da uygulanmaktadır. İri katı maddelerin ayrıştırılmasından sonra devrenin devamındaki üniteleri tahribata karşı korumak veya sonraki arıtma proseslerinin kesintiye uğramasını önlemek amacıyla arıtma tesislerine kurulan ekipmanlardır. Sismat Uluslararası Step Izgaralar temel olarak şase, ızgara çubukları, zincir, tahrik grubu ve boşaltma şütünden oluşur.

SİSMAT ULUSLARARASI STEP IZGARALARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

• Sağlam ve dayanıklı tasarım

• İnce katı atıkların, inorganik maddelerin ve askıda parçacıkların yüksek verimle yakalanması

• Yüksek debilere uygun tasarım

• Takibi kolay ve stabil çalışma

• Otomatik temizleme mekanizması

• Düşük düşü kaybı

• Düşük enerji sarfiyatı

• Minimal ve düşük maliyetli bakım