Yatay Milli Havalandırıcılar

YATAY MİLLİ YÜZEY HAVALANDIRICILAR (FIRÇALI HAVALANDIRICILAR)

Atıksu havalandırma prosesi, kirletici maddelerin aerobik bozunmasını kolaylaştırmak için atıksuya oksijen uygulama işlemidir. Yüzey havalandırıcılar, atıksuyu güçlü bir şekilde çalkalayarak atıksu içerisine hava sürükler ve hava-su etkileşiminde hızlı bir değişime neden olarak havanın
çözülmesini kolaylaştırır. Oksijence zengin su disperse edilir ve karıştırılır ve neticede yüksek verimli bir havalandırma sağlanır. Sismat Uluslararası yatay milli yüzey havalandırıcılar (fırçalı havalandırıcılar) oksijen transferi ve yönlü karıştırma için kullanılır ve havuzda aktive edilmiş çamurun, atıksuyun ve oksijenin yeterli düzeyde karışımını muhafaza ederken yüksek verimli havalandırma sağlar.

SİSMAT ULUSLARARASI YATAY MİLLİ YÜZEY HAVALANDIRICILARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

• Düşük işletme ve bakım maliyetleri

• Sorunsuz performans

• Yüksek oksijen aktarma verimi

• Paslanmaya ve aşınmaya karşı dayanıklılık

• Yüksek verim

• Uzun hizmet ömrü

• 9 metreye kadar imalat boyu