Yoğunlaştırıcılar

YOĞUNLAŞTIRICILAR

Yoğunlaştırma, çamur içerisinde bulunan fazla suyu uzaklaştırarak katı madde oranını arttırmak için uygulanan bir prosestir. Minimum oranda bir artış dahi (3-6% gibi), toplam çamur hacminde önemli oranda bir azalma sağlar (50%) Daha küçük arıtma tesislerine ihtiyaç duyulması itibariyle uygun maliyetli bir çözüm sunar. Yoğunlaştırıcılar, su ve atıksu arıtımından gelen katı atıkların yoğunluğunu arttırarak bu atıkları susuzlaştırma tesisine iletmek için yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır. Çamur yoğunluğunun artması çamur akışında ve sonraki çamur susuzlaştırma adımlarının boyutunda azalma sağlar. Dairesel sıyırıcılarda olduğu gibi Sismat Uluslararası, aşağıdaki şekilde iki tip dairesel yoğunlaştırıcı imal etmektedir:

•  Merkezi tahrikli sabit köprülü dairesel yoğunlaştırıcılar

•  Çevreden tahrikli döner köprülü dairesel yoğunlaştırıcılar

SİSMAT ULUSLARARASI MERKEZ TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ DAİRESEL YOĞUNLAŞTIRICILARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

• Sağlam ve dayanıklı tasarım

• Sorunsuz çalışma

• Kolay montaj

• Yüksek verimli mekanizma

• Yüksek çamur konsantrasyonu

• Küçük ve orta ölçekli havuzlara elverişlilik

• Ayarlanabilir bıçaklar ve picket fence’ler

• Düşük enerji sarfiyatı